Defekt Oral-B produkt

Konsument: Henvend deg til butikk/kjeden eller nettbutikken hvor du har kjøpt varen.

Butikk: Registrer reklamasjonen på: XPOS: http://www.xpos.eu/index?language=no/no
Leverandør: Net El Torget-AS