Kjøkkenmaskinen har «låst seg fast»

Dette skjer som regel om maskinen settes i gang uten at redskapene er festet ordentlig.
Henvend deg til ServiceCompaniet for hjelp