Hvordan fungerer XPOS eller ombyttesentralen?

Send en e-post til post@neteltorget.no, og vi sender deg en brukerveiledning.

Elektronikkbransjen sin ombytteløsning
Er man ikke medlem eller tilknyttet Elektronikkbransjen sin løsning, kan man ta kontakt med Geir Isaksen på telefon: 23060730 – eller gi@ee-net.no
Tilknytning til denne løsningen er kostnadsfritt for butikk. Frakt i forbindelse med reklamasjoner er kostnadsfritt for butikk.