Håndtering av ødelagte lysrør, kompaktlysrør og sparepærer

Ovennevnte lyskilder inneholder små mengder kvikksølv (mg) for å fungere optimalt.

Forbrukeren kan kun bli utsatt for kvikksølv hvis glassdelen på lyskilden er sprukket eller knust. Følgende regler vil hjelpe deg til å begrense eksponering hvis dette skjer:

 • Ikke stress! Husk at et lysrør, kompaktlysrør eller en sparepære inneholder kun meget små mengder med kvikksølv.
 • Frakople strømmen hvis lyskilden er knust i en et armatur for å unngå risikoen for elektrisk støt.
 • Barn bør forlate rommet etter at kviksølv kvikksølv spres nede ved gulvnivå.
 • Åpne vinduer og forlat rommet i minst 15 minutter. Sørg for et gjennomtrekkgjennomtrekk i rommet hvis mulig.
 • Bruk hansker for å beskytte mot kuttskader fra glasskår.
 • Samle de store glassdeler glassdelene i en beholder etter at rommet er ventilert.
 • Tørk gulvet grundig med en fuktig klut.
 • Legg kluten sammen med glassdelene i beholderen og lukke den og sørg for at den er tett.
 • Beholderen lagres utendørs og skal leveres til nærmeste mottakssted for avfall som miljøfarlig avfall.
 • Følgende punkter vil hjelpe deg til å ta en saklig beslutning:

 • Å puste inn kvikksølvdamp er den letteste måte å få kvikksølv inn i menneskekroppen.
 • Kvikksølv er flytende ved romtemperatur og fordampes sakte. Fordampningen økes ved høyere omgivelsestemperaturer. Hvis lyskilden er knust mens den fremdeles lyser vil det meste av kvikksølvet være i form av damp.
 • Hvis lyskilden er knust mens den ikke er tilkoplet strøm vil det meste av kvikksølvet feste seg til lamperestene og fordampe over tid. Rask fjerning av disse lampedelene i en tett beholder lagret utendørs vil holde kvikksølvet ut av hjemme ditt. Å kaste restene i søppeldunken på kjøkkenet vil ha stikk motsatt effekt! Hvis en støvsuger er brukt for å fjerne restene, er det viktig at støvsugerposen fjernes og kastes på samme måte for å unngå kvikksølvfordampning fra posen.
 • Å lufte ut rommet vil redusere nivået av kvikksølvdamp betraktelig.
 • Bruk kvalitetslysrør, kompaktlysrør og sparepærer fra OSRAM slik at du kan være sikker på at kvikksølvinnholdet er godt under de lovbestemte grensene.