Håndtering av Defekte Lyskilder

EU direktiv 2002/96/EC ”Waste of Electric and Electronic Equipment” (Avfall fra Elektrisk og Elektronisk Utstyr), har blitt implementert i alle EU/EØS medlemsland inklusiv Norge.

I Norge er alle produkter eller komponenter som er avhengige av elektriske strøm for korrekt funksjon definert som EE-produkter. Det er lovfestet (Avfallsforskrifter), at alle EE-produkter skal samles inn for gjenvinning eller deponering når de ender som avfall. Det betyr at alle typer kasserte lyskilder (inkl. glødelamper, halogenlamper, lysrør, kompaktlysrør, sparepærer osv), ikke skal kastes som vanlig avfall, men returneres til et salgssted som selger slike produkter for innsamling. Disse salgsstedene er forpliktet til å ta imot kasserte lyskilder kostnadsfritt.